498Cezar Logo.JPG

CENTAR ZA RECIKLAŽU društvo sa ograničenom odgovornošću za sakupljanje, preradu i promet metalnih otpadaka Beograd.     

CE-ZA-R d.o.o. je vodeća regionalna firma za sakupljanje, preradu i promet metalnih otpadaka, kao i unutrašnju i spoljnu trgovinu. Firma je osnovana 2001. godine i proteklih godina prerasla je u vodeću grupaciju u regiji za sakupljanje i recikliranje gvozdenog i čeličnog otpada, kao i ostalih otpadnih materijala sa pretežno gvozdenom komponentom. CENTAR ZA RECIKLAŽU d.o.o upravlja sa nekoliko pravno povezanih lica u regiji i zapošljava nekoliko stotina radnika. 

Danas ima 15 ogranaka širom Srbije: Novi Sad, Požega, Prijepolje, Kikinda, Vršac, Pančevo, Niš, Bor, Stara Pazova, Sremska Mitrovica, Smederevo, Beograd, Kruševac, Kragujevac

CENTAR ZA RECIKLAŽU d.o.o.  je društvo sa ograničenom odgovornošću u većinskom vlasništvu hrvatske C.I.O.S. grupe

 

C.I.O.S. grupa  je regionalni lider u sakljupljačkoj i prerađivačkoj industriji sekundarnih industrijskih otpadaka. Osnovana je 1991.godine i u proteklih 20 godina afirmisala se na čelu branše kroz 22 pravno povezna lica u celoj regiji, zapošljavajući preko 1.500 radnika i obrtom od 700.000 tona metalnog otpada na godišnjem nivou.

Nacrt ugovora o pripajanju Metalik Co Šabac Centru za reciklažu Beograd.

Pogledajte dokument