CENTAR ZA RECIKLAŽU d.o.o. posluje po sledećim standardima:

  • ISO 9001:2015
  • ISO 14001:2015
  • OHSAS 18001:2007

 

CERTIFIKAT CERTIFIKACIONO TELO BROJ CERTIFIKATA DATUM VAŽENJA CERTIFIKATA
ISO 9001:2015 SGS CH07/0025 04.01.2022.
ISO 14001:2015 SGS CH12/2158 30.12.2021.
OHSAS 18001:2007 SGS CH12/2159 11.03.2021.

 

 20170119-iso sertifikati srb_page_1.jpg  20170119-iso sertifikati srb_page_2.jpg  20170119-iso sertifikati srb_page_3.jpg

 

NAZIV DOZVOLE BROJ I DATUM VAŽENjA
Dozvola za sakupljanje i transport neopasnog i opasnog otpada Broj: 19-00-00491/2015-16 od 17.09.2015. važi do 16.09.2020.
Dozvola za skladištenje i tretman neopasnog otpada na lokacijama operatera Broj: 19-00-00640/2010-02 od 28.03.2011. važi do 28.03.2021
Dozvola za skladištenje opasnog otpada na lokaciji operatera Broj: 19-00-00700/2011-02 od 27.11.2012. važi do 27.11.2022.
Dozvola za skladištenje i tretman opasnog otpada na lokaciji operatera Broj: 19-00-00072/2011-02 od 14.08.2013. važi do 14.08.2023.